!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Verksamhet

 

Skorpans strävan är att skapa en god och stimulerande miljö, inne som ute, vilken utgår från förskolans läroplan (Lpfö, 18). Vårt mål är att ge varje barn tid och möjlighet att få utvecklas i sin egen takt tillsammans med andra barn.

Skorpan är en I Ur och Skurförskola och har en inriktning mot natur och friluftsliv baserat på skogsmulle, skogsknytte och skogsknoppsverksamhet. Förskolan har ca 25 barn inskrivna uppdelade på en yngrebarnsavdelning och en äldrebarnsavdelning. På Blåbär vistas våra yngsta barn, 1-3 år. Här jobbar Rose-Marie, Therese och Camilla. På Lingon vistas våra äldre barn, 3-5 år. Här jobbar Helena, Emma och Zanna.

Vi försöker vara utomhus, både i skogen och på vår fina gård, så mycket som möjligt. När vädret tillåter äter vi även lunch och mellanmål utomhus där vi sitter under tak. 

Förskolan har en egen kock som lagar all mat från grunden. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att köpa ekologiska och kravmärkta råvaror.

Skorpan drivs av ett privat aktiebolag, IUS Skorpan AB. (IUS betyder I Ur och Skur).

 

 

 

Vad innebär det att vara förälder på Skorpan?

För I Ur och Skur är vår familjesamverkan mycket viktig. På Skorpan får vårdnadshavare insyn och delaktighet genom att delta i Skorpans familjesamverkan. Ca 4 halvdagar per termin är du som vårdnadshavare med i Skorpans verksamhet. Du får vara med och se vad barnet gör på förskolan och blir på så sätt delaktig i barnets vardag. Du lär känna personalen, de andra vårdnadshavarna och ditt barns lekkamrater på ett mer personligt sätt. I praktiken innebär familjesamverkan att du deltar i barngruppen tillsammans med den ordinarie personalen.

Som vårdnadshavare på Skorpan har du möjlighet att medverka och hjälpa till mer än på en kommunal förskola. Detta skapar en öppenhet mellan barn, personal och vårdnadshavare.  

 

Vad innebär det att vara barn på Skorpan?

För barnen innebär Skorpan att de lär känna och får förtroende för vuxna och de ser att vuxna som står dem nära delar ansvar och fattar beslut tillsammans.

Genom Mulle- och Knytteverksamheten finns naturliga tillfällen att lära barnen att vårda naturen och alla djur samt att vara rädd om vår gemensamma jord, att njuta av naturen, få frisk luft, utveckla motoriken och ha roligt. Naturen bjuder på många lärorika och fina upplevelser.

Skorpans barngrupp består av ca 25 barn mellan ett och fem år. Vi tillämpar syskonförtur i mån av plats.

 

Öppettider & Avgifter

Skorpans öppettider är 06.30 till 17.00. Avgiften uppgår till 800 kr/mån för barn 1 och därefter 400 kr/mån för barn 2 och uppåt 12 månader om året. Under jul och sommar samverkar förskolan Skorpan med Sjöviks förskola.

 

Förskoleappen Tyra

Vi använder förskoleappen Tyra som informationskanal till våra vårdnadshavare.

 

https://tyra.io/se/

 

Uppdaterad 2019-01-03 av Therese Holmberg