!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Skorpans mål

 

På Skorpan arbetar vi utifrån läroplan Lpfö 18 med uppdrag att lägga grunden för det livslånga lärandet.

För att uppnå det har vi på Skorpan några grundläggande verksamhetsmål som vi arbetar med:

 

1. Trygghet

 

 

2. Omsorg

 

 

3.Identitet

 

 

4.Gemenskap

 

 

5. Utveckling

 

 

6. Demokrati & delaktighet

 

 

Med dessa vill vi:

  • Att barnet ska kunna lämnas utan att vara ledsen, vågar visa känslor, tar kontakt och fungerar socialt.
  • Ge barnen varm och nära vuxenkontakt, att vistas ute och inne under trygga former.
  • Att barnen vågar visa sin vilja, tar initiativ, är en i gruppen och är  accepterad för den man är.
  • Att låta barnen utvecklas på alla områden genom att erbjuda dem utmaningar. Motoriskt, språkligt, emotionellt och intellektuellt.
  • Att barnen leker och uppmärksammas av andra, delar med sig, uppmärksammas av andra och visar glädje över varandra.

 

För oss är det viktigt att jobba för en fungerande grupp med trygga och harmoniska barn som visar andra barn och vuxna hänsyn och respekt.

Att arbeta med skapande och gruppstärkande aktiviteter. Ge barnen en inre styrka och att vi alla barn, vårdnadshavare och personal ska ha roligt tillsammans.

Vi lägger fokus på att ge Skorpans barn stort inflytande och försöker anpassa verksamheten efter deras önskningar och behov. Vi vill att en Skorpa ska känna:

Jag är viktig, jag blir lyssnad till.

Vi arbetar temainriktat i våra projekt och mycket av det arbetet tar vi med ut i naturen under våra skogspass. Genom aktivt arbete med att utveckla språket hoppas vi kunna stärka alla barns självkänsla och att det i sin tur medför att barnen stärks i sina sociala relationer.

Vi vill  stödja och uppmuntra alla Skorpanbarn till att känna:

Självförtroende-Jag kan, jag klarar av.

Självkänsla-Jag duger som jag är.

Självtillit-Jag är någon, jag är sedd.

Barnens tid på Skorpan och deras individuella lärandeprocess dokumenterar vi i portfolio. Alla barn har en egen pärm  med dokumentation i foto och text!

Som pedagoger är vi medupptäckande, medagerande, medundersökande och medupplevande.

Att kunna röra sig fritt i skog och mark ger lätt upphov till sociala kontakter av olika slag.

Den bästa lekplatsen för ett barn är en skog, äng eller en strand. Var kan man öva sig att gå, springa, hoppa, balansera, krypa, åla eller klättra bättre än i variationsrik natur?

Genom att vistas i naturen och tala om naturen, stimuleras nyfikenheten, till nya upptäckter, som leder till egna slutsatser. Detta i sig leder i sin tur till en fördjupad förståelse för olika sammanhang mellan växter – djur - människor och vår miljö.

 

Uppdaterad 2019-01-03 av Therese Holmberg