!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Skorpans värdegrund

Skorpans värdegrund

 

Våra mål på Skorpan är att alla ska behandlas lika, med respekt och tolerans. Vi ska alla lära oss att ta hänsyn, samarbeta och kommunicera. Alla barn är lika värda och alla har rätt att känna trygghet på förskolan.

 

Den Gyllene regeln "var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig" gäller på vår förskola. Vi arbetar aktivt med ömsesidig kommunikation och vi utnyttjar vardagssituationerna till samtal och utmanar barnens tankar då vi anser att samtal är det viktigaste redskapet till barns lärande. Vi tar det som barnet säger, berättar och uttrycker på stort allvar. Vi lägger stor tyngdpunkt vid att arbeta för att ett gott socialt klimat råder. Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga och harmoniska och att både barn och vuxna visar varandra hänsyn, respekt och glädje.

Vi uppmuntrar positivt beteende och tränar dagligen den empatiska förmågan genom att få vänta på sin tur, hjälpa, trösta och lyssna till varandra. Vi arbetar dagligen för att ge barnen inre styrka så att alla Skorpanbarn känner tillit till sig själva och sin egen förmåga. Att inneha vissheten att jag är någon; Jag är sedd, jag duger som jag är, jag kan och jag klarar av. Att varje barn, varje dag kommer till Skorpan och känner sig uppmärksammad är viktigt för oss.

 

På Skorpan vill vi ge barnen verktyg att hantera konflikter själva.

 

En av grunderna i barnens empatiutveckling är att kunna se kamratens perspektiv i en konflikt. Tänk själv hur svårt det kan vara. För att hjälpa barnen i den utvecklingen behöver vi vuxna försöka sätta oss in i hur barnen tänker när de är arga på en kamrat.

  • Vi tvingar aldrig någon att säga förlåt, att säga förlåt kan lätt bli en tom fras, en eftergift åt de vuxnas krav (kanske kan det vara lättare att "göra förlåt").
  • Det grundläggande är att vi ska hjälpa barnen att reda ut sin situation. Som vuxen ska man akta sig för att agera domare.
  • Vi skuldbelägger inte utan hjälper barnen, och båda parter behöver hjälp.
  • Den vuxnes tröst och bekräftelse av barnets känslor är en viktig förebild.
  • Det är aldrig idé att fråga "varför?".

Barnet kan inte svara objektivt när barnet är upptaget av sin egen situation.

Vi frågar istället:

-Vad var det som hände?, -Hur blev det så här?

Barnet känner sig inte skuldbelagd och har lättare att berätta utifrån sin egen upplevelse. Vi lyssnar på bådas/allas version.

  • Vi vuxna visar att vi accepterar barnets känsla, att vi förstår. Det kan aldrig vara förbjudet att känna sig arg. Det är inte förbjudet att bli osams. Man behöver inte tycka lika för att bli sams men det är FÖRBJUDET att slåss på Skorpan när man är arg (ge alternativ, man kan stampa i marken eller skrika istället).
  • Vi avslutar en konfliktsituation med att fråga om det känns okej.

 

Vi utmanar, med stöd, barnen att själva fundera ut lösningar. Det är viktigt att visa att vi tror att barnen kan lösa konflikter på egen hand. 

Uppdaterad 2016-06-21 av Therese Holmberg